Disclaimer

Algemeen

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met onze vereniging.
De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen,
berusten bij de Vereniging van oud-medewerkers ABAB, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Het is zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging van oud-medewerkers ABAB niet toegestaan de inhoud van deze site,
of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen,
op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is.
De Vereniging van oud-medewerkers ABAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen
van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.
Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen,
maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is.
De Vereniging van oud-medewerkers ABAB is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen
van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.
Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die de Vereniging van oud-medewerkers ABAB niet inricht of onderhoudt.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt dan ook uitgesloten.

Privacy

De Vereniging oud-medewerkers ABAB doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan
dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.
De Vereniging oud-medewerkers ABAB houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om haar taak te kunnen uitvoeren
en om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.